top of page

Изолирайте, вместо да охлаждате!


Графитна изолация

Пестене на енергия. Това, което е добро срещу студа, е добро също и срещу горещината.

Специалистите на Баумит България уверяват, че топлоизолацията може да допринесе много за спестяването на енергия и за намаляване емисиите на въглероден двуокис. Според междуправителствения панел за изследване на климатичните промени (IPCC), наблюдаваното от години затопляне на климата е без аналог. Ние също усещаме все по-силно последиците от глобалното затопляне. Затова е важно да се знае, че оптимално избраната топлоизолационна система повишава и през лятото комфорта на обитаване и спомага да бъдат минимизирани все по-скъпите разходи за охлаждане. Енергията за охлаждане е по-скъпа, отколкото енергията за отопление

В досега водените обществени дискусии по темата „Пестене на енергия и намаляване емисиите на въглероден двуокис”, темата „Разходи за охлаждане” е почти напълно пренебрегвана. Би трябвало, обаче, да се замислим и да отчитаме задължително разходите за охлаждане поне в нежилищните сгради (офисни сгради, хотели, спортни зали, магазини). И това е напълно правилно, тъй като за отоплението може да се използват нафта, газ, въглища, но охлаждането се осъществява изключително с електроенергия. Разходите за охлаждане с електроенергия, обаче, са значително по-високи от разходите за отопление с газ или нафта. Това се отнася особено за дворците със стъклена окачена фасада, при които енергията за охлаждане възлиза на 500 кВч/м ².

Топлоизолациятя повишава и през лятото комфорта на обитаване

Изолацията предпазва от слънчевата топлина също толкова надеждно, както и предпазва от студа през зимата. Това е валидно не само за споменатите нежилищни сгради, но има все по-нарастващо значение и при жилищните блокове и в собствения дом. Особено силно е нагряването в етажите по покриви, изпълнени от леки конструкции. Тук при всички случаи е необходима топлоизолация с дебелина 30 см. Добрата изолация намалява проникването на топлина през строителната конструкция. При това трябва да се взема предвид, ч