top of page

Най бързата топлоизолационна система


Най бързата изолационна система

Tytan ускорява процеса на топлоизолиране!

Най-бързата топлоизолационна система е модерно решение за топлоизолация, базирано на иновативното бързо лепило за топлоизолация и машинно полагане на финишни мазилки.

Създадена с участието на професионалистите от бранша, за да се елиминират обременителните и времеемки операции, системата редуцира общото време за инсталация дори с 50%.

– Рекордно бърз монтаж; – Лесна апликация; – Увеличена ефективност.

Най-доброто решение за графитен EPS

IS 13 е бързо лепило за топлоизолация – професионално решение, което се препоръчва за употреба в топлоизолационни системи Tytan.

IS 13 е перфектно за използване на места, където работата с традиционните циментови лепила е проблематично. Следователно е идеално решение за лепене на графитен стиропор, най-вече на критични основи, като трапецовидна ламарина в метални конструкции, дърво, OSB и ламинат.

Технически характеристики: – разходна норма: до 10 м² изолирана повърхност; – работна температура: от 0ºC до +30ºC; – температура на флакона: от +10ºC до +30ºC; – максимално време за залепване: < 5 мин; – време за корекции: < 10 мин; – дюбелиране след: > 2 ч; – топлопроводимост: λ > 0,035 W/mK; – пожароустойчивост: B3 (DIN 4102); – тестван според ETAG 004 EOTA TR 46: N020-0324391; N020-0324422; – срок на годност: 12 месеца.

Материали: идеален за графитен EPS.

IS 13 бързо лепило за топлоизолация е създадено, за да осигури лесен и комфортен монтаж на изолационните плочи.

– Бързо захващане; – Коригиране на неравни основи до 30 мм; – Устойчивост на вятър по време на апликация.

IS 13 бързо лепило за топлоизолация е задължително, за да редуцирате времето на монтаж на топлоизолационната система. Използването на иновативната полиуретанова система Ви дава: – 10 м² за 30 минути; – лесна и бърза апликация; – дюбелиране след 2 часа.

Зарежи цимента за добро!

IS 13 бързо лепило за топлоизолация е създадено, за да замени традиционната технология за лепене на топлоизолационни плочи. Неговите уникални характеристики елиминират проблемите, свързани с традиционната инсталация. Благодарение на това, Вие можете да работите не само по-бързо, но също така и по-лесно!

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page