top of page

Най бързата топлоизолационна система


Най бързата изолационна система

Tytan ускорява процеса на топлоизолиране!

Най-бързата топлоизолационна система е модерно решение за топлоизолация, базирано на иновативното бързо лепило за топлоизолация и машинно полагане на финишни мазилки.

Създадена с участието на професионалистите от бранша, за да се елиминират обременителните и времеемки операции, системата редуцира общото време за инсталация дори с 50%.

– Рекордно бърз монтаж; – Лесна апликация; – Увеличена ефективност.

Най-доброто решение за графитен EPS

IS 13 е бързо лепило за топлоизолация – професионално решение, което се препоръчва за употреба в топлоизолационни системи Tytan.