1/3

В и К услуги и ремонти

Изграждане на нов или подмяна на стар водопровод с полипропиленови тръби

 

  • ​Изграждане на водопровод в баня и кухня

  • Изграждане или подмяна на канализация

  • Монтаж на бойлер, тоалетна чиния, вана

  • Монтаж на мивка, миялна машина в кухня

  • Монтаж на смесители и душ батерии

  • Монтаж на аксесоари в банята

  • Цялостен ремонт на бани

Полипропиленови тръби


 Полипропиленовите (с означение PP) са най-често използваният вид пластмасови тръби за студена и топла вода. Те имат много, и то съществени предимства пред класическите доскоро стоманени тръби и затова бързо ги изместват. Тръбите от полипропилен са много по-гладки в сравнение поцинкованите тръби. Поради това по техните стени не се образуват никакви отлагания от котлен камък, а хидравличното им съпротивление е по-малко, т.е. при дълъг тръбопровод падът на налягането на водата ще бъде по-малък. Полипропиленовите тръби на практика не корозират, докато при поцинкованите този процес само е забавен, и то в началото на експлоатационния им период. След няколко години защитното цинково покритие започва бавно да се руши, питейната вода се обогатява с все повече ръжда, а след още някоя и друга година проходното сечение на стоманените тръби силно се стеснява поради отлагане на съдържащи се във водата соли, примесени с ръжда. Това вече бележи краят и трябва да се подменят. Ако тръбите се намират във влажна среда, например прокаран в почвата тръбопровод, те бързо корозират и отвън. В резултат срокът на тяхната експлоатация още повече се скъсява.

ВиК, полипропиленови тръби с алуминиева вложка - Стаби

 Всичко това е напълно избегнато при тръбите от полипропилен. Те на практика са вечни, като при температури на водата до 70 °С и постоянно налягане 10 bar повечето производители им дават експлоатационна дълготрайност 50 години и това не е горната граница на тяхната издръжливост. Полипропиленът е около 250 пъти по-лош проводник на топлината (λ=0,23 W/m.K) в сравнение със стоманата (λ=58 W/m.K), поради което произведените от него тръби имат по рождение добра топлоизолация. Топлинните загуби от тях са значително по-малки, а когато през тръбите протича студена вода, по повърхността им не се образува характерното за стоманените тръбопроводи оросяване вследствие кондензация на водните пари. Предимство на полипропиленовите тръби (поради еластичността и гладкостта им) е и значително по-малкият шум, който се излъчва от протичащата вода. Тези тръби имат висока якост на удар, включително и при температури –10 °С и са много по-леки от стоманените – още едно положително качество. На едно друго тяхно предимство – лесния и сигурен монтаж, ще се спрем по-късно.

Всички пластмасови тръби имат и някои специфични особености, които трябва да се имат предвид при тяхната експлоатация. Най-съществената е, че имат значително (11 пъти) по-голям коефициент на термично разширение и свиване (за полипропиленовите α=0,15–0,20 mm/m.K) в сравнение с металните, което означава, че при промяна на температурата на течащата вода тръбопроводът, особено когато е по-дълъг, забележимо ще се удължава или скъсява. Това, естествено, не е болка за умиране, защото се взимат мерки за компенсиране на това движение – закрепващи скоби, позволяващи свободно приплъзване на тръбите, монтиране на специални компенсаторни парчета или направа на П-образни участъци. Вторият проблем е свързан с устойчивостта на материала на ултравиолетово излъчване. Независимо от взетите марки за повишаване устойчивостта на пластмасата, тръбите трябва да се монтират така, че да бъдат защитени от директно слънчево греене.