top of page

В и К услуги и ремонти

Изграждане на нов или подмяна на стар водопровод с полипропиленови тръби

 

  • ​Изграждане на водопровод в баня и кухня

  • Изграждане или подмяна на канализация

  • Монтаж на бойлер, тоалетна чиния, вана

  • Монтаж на мивка, миялна машина в кухня

  • Монтаж на смесители и душ батерии

  • Монтаж на аксесоари в банята

  • Цялостен ремонт на бани

Полипропиленови тръби


 Полипропиленовите (с означение PP) са най-често използваният вид пластмасови тръби за студена и топла вода. Те имат много, и то съществени предимства пред класическите доскоро стоманени тръби и затова бързо ги изместват. Тръбите от полипропилен са много по-гладки в сравнение поцинкованите тръби. Поради това по техните стени не се образуват никакви отлагания от котлен камък, а хидравличното им съпротивление е по-малко, т.е. при дълъг тръбопровод падът на налягането на водата ще бъде по-малък. Полипропиленовите тръби на практика не корозират, докато при поцинкованите този процес само е забавен, и то в началото на експлоатационния им период. След няколко години защитното цинково покритие започва бавно да се руши, питейната вода се обогатява с все повече ръжда, а след още някоя и друга година проходното сечение на стоманените тръби силно се стеснява поради отлагане на съдържащи се във водата соли, примесени с ръжда. Това вече бележи краят и трябва да се подменят. Ако тръбите се намират във влажна среда, например прокаран в почвата тръбопровод, те бързо корозират и отвън. В резултат срокът на тяхната експлоатация още повече се скъсява.

ВиК, полипропиленови тръби с алуминиева вложка - Стаби

 Всичко това е напълно избегнато при тръбите от полипропилен. Те на практика са вечни, като при температури на водата до 70 °С и постоянно налягане 10 bar повечето производители им дават експлоатационна дълготрайност 50 години и това не е горната граница на тяхната издръжливост. Полипропиленът е около 250 пъти по-лош проводник на топлината (λ=0,23 W/m.K) в сравнение със стоманата (λ=58 W/m.K), поради което произведените от него тръби имат по рождение добра топлоизолация. Топлинните загуби от тях са значително по-малки, а когато през тръбите протича студена вода, по повърхността им не се образува характерното за стоманените тръбопроводи оросяване вследствие кондензация на водните пари. Предимство на полипропиленовите тръби (поради еластичността и гладкостта им) е и значително по-малкият шум, който се излъчва от протичащата вода. Тези тръби имат висока якост на удар, включително и при температури –10 °С и са много по-леки от стоманените – още едно положително качество. На едно друго тяхно предимство – лесния и сигурен монтаж, ще се спрем по-късно.

Всички пластмасови тръби имат и някои специфични особености, които трябва да се имат предвид при тяхната експлоатация. Най-съществената е, че имат значително (11 пъти) по-голям коефициент на термично разширение и свиване (за полипропиленовите α=0,15–0,20 mm/m.K) в сравнение с металните, което означава, че при промяна на температурата на течащата вода тръбопроводът, особено когато е по-дълъг, забележимо ще се удължава или скъсява. Това, естествено, не е болка за умиране, защото се взимат мерки за компенсиране на това движение – закрепващи скоби, позволяващи свободно приплъзване на тръбите, монтиране на специални компенсаторни парчета или направа на П-образни участъци. Вторият проблем е свързан с устойчивостта на материала на ултравиолетово излъчване. Независимо от взетите марки за повишаване устойчивостта на пластмасата, тръбите трябва да се монтират така, че да бъдат защитени от директно слънчево греене.

bottom of page