top of page

Как да изберем подходяща топлоизолация


Топлоизолация Саниране

Сега реших, че е време да получите полезна информация и за топлоизолирането на дома. Затова си казах - по-добре да поискам мнение от експерт, който от години се занимава с тази дейност. Поканих като гост-автор Деян Димитров, който постави външна топлоизолация на апартамента ми и чиито услуги горещо препоръчвам.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА – НЯКОИ СПОРНИ МНЕНИЯ

Преди 10 години, когатo поставянето на топлоизолация започна да се превръща в масово начинание, на мен ми отнемаше повече от половин час, за да обяснявам подробно как работи системата и какъв изобщо е смисълът от поставяне на топлоизолация.

Сега все по-често ми се случва още преди да се опитам да обясня каквото и да е, да бъда обсипан с въпроси, в които прозира завидна техническа грамотност. Появиха се нови продукти, технологии и съответни експертни мнения и всеки такъв експерт от фирма производител естествено заявява, че неговите продукти и технологии са най-добрите и започва убедително да се аргументира.

Но когато един човек, желаещ да си постави топлоизолация, започне своето първоначално проучване – погледне няколко рекламни брошури, прочете описания на някои често срещани материали в интернет, и дори позвъни на няколко фирми за монтаж на топлоизолация, няма да се учудя ако в края на деня в главата му се заформи противоречива каша от информация и дезинформация, в която, разбираемо, човекът ще изпитва затруднения да направи своя избор, и накрая, изморен от четене и умуване, логично просто ще се довери на първата фирма, която е пред очите му.

Затова, когато Теди ми предложи да напиша нещо за дейността, която извършвам, първото нещо, което катализира в мен беше да се опитам да очертая някакъв пътеводител за избор на топлоизолация. Изводите, които ще споделя по-долу, са породени изцяло от моята практика като монтажник на топлоизолация (от първата ми топлоизолация преди 14 години, където клиентът ми казваше какво да правя, а аз просто изпълнявах – бях нает само защото имах уменията да работя от въже, до топлоизолацията, която монтирахме с колегите онзи ден). Не претендирам да съм експерт, но пък съм с голям опит като монтажник и ако имам мнение за нещо, то обикновено е емпирично доказано във времето.

СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТ

Повечето фирми на пазара предлагат комплексна цена, която включва цената на труда и цената на материалите.

Цената на труда варира по обективни, а понякога и субективни фактори. Справедливото ценообразуване за труда най-често се базира на преценката на фирмата относно за колко време ще бъде изпълнен даден обект и от колко човека. Тоест, въпреки, че цената се подава на квадрат, реално ценообразуващо е времето отделено за изпълнение на монтажа.

Ако обектът е разчупен, с много детайли, с неудобен достъп (особено за алпийските монтажи) е нормално цената на квадрат да е по-висока, отколкото ако обектът е лесно достъпен и представлява предимно гола стена (калкан), тъй като времето за изпълнение и разходната норма нарастват.

За цената на материалите, можем да поставим минимума изобщо допустима система от порядъка на приблизително 12-16 лв. на квадрат. Това е система от материали, които имат минимум 5-годишен експлоатационен срок, гаранцията от 5 години е напълно постижима при правилен монтаж.

От този минимум вече според бюджета си, можем да търсим ефективност като избираме по-качествени и по-скъпи материали в две основни направления:

1) ефективност на топлоизолацията и

2) трайност на топлоизолацията.

За ефективността параметрите са: дебелина на материала и плътност на материала. За трайността на топлоизолацията най-решаващи са: плътността на материала и вида мазилка. Умишлено пропускам останалите елементи от системата като лепило, шпакловка, дюбели, мрежа и ъгли, тъй като те не са толкова съществени, когато качеството им е над заложения определен минимум.

Това, което сигурно веднага ви е направило впечатление е, че плътността на материала като параметър участва и в двете направления. Затова и аз препоръчвам преди всичко да вложите пари в този параметър, нека плътността на използвания материал бъде поне 18-20 кг/м3.

За по-добра топлинна изолация увеличаваме дебелината на стиропора, но относителната ефективност намалява с всеки добавен сантиметър дебелина. Тоест, разликата в топлинните загуби на изолация от 8 см сравнена с 10 см е доста по-малка отколкото разликата между изолация с 2 см и такава с 5 см дебелина.

Може да се каже, че от един момент увеличаването на дебелината на материала започва да става нерентабилно. Този момент зависи най-вече от температурната разлика на външната и желаната вътрешна температура. Практически, за панелни блокове съм установил, че оптималната дебелина стиропор е в рамките на 8-10 см, достатъчна да минимизира топлинните загуби, по-нататъшните увеличения обикновено водят до минимални подобрения.

НА КОГО ДА ВЯРВАМЕ – ИЗПЪЛНИТЕЛИ ИЛИ ТЪРГОВЦИ?

Ако обмисляте идеята да си поставите топлоизолация, то вероятно сте се опитали да потърсите достоверна информация, въз основа на която да си съставите бюджет и да изберете удачна система. Моят съвет тук е за избора на материал да се доверявате повече на съветите на дългогодишните монтажници на топлоизолация, отколкото на търговците и производителите на системите.

Сигурно ви звуча много пристрастно, но имам своите аргументи, като на първо място бих посочил, че за монтажника на системата избраният материал няма никакво значение, т.е. може да се очаква обективно мнение.

Второ, ако монтажникът е достатъчно опитен, той се е запознал и работил с повечето предлагани на пазара системи и е имал контакти с повече търговци, откъдето действително би могъл да си изгради реална представа за качествата на материалите.

И трето, монтажниците са тези, които в общия случай поемат задължението за гаранция. Ако можете все пак да се съмнявате за нещо в монтажника, това е по-скоро технологията на монтаж, където прекият интерес може да мотивира пестене на материали и пестене на време, като се пропускат някои от етапите на работа.

Автор: Теодора Дончева Влаховска

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page