top of page

Топлоизолационни системи Церезит


топлоизолация от Ceresit

Повод да насочим за пореден път вниманието на читателя върху системите за външна топлоизолация Ceresit Ceretherm е един документ с неотменима важност и значение за всяка държава в Европейския съюз. Правилата, изковани най-вече от основателите на тази организация, постепенно ще вкарат в правия път на цивилизованото развитие и някои от по-късно приобщените в европейската общност държави. От особена важност е и това, че техните гражданите също започват да проумяват, че всички правила и норми са създадени преди всичко за благополучието на хората.

В случая става дума за сертификата „Европейско техническо одобрение” (ETA), присъден на системите за външна топлоизолация Ceresit Ceretherm Classic и Ceresit Ceretherm Premium, разработка и производство на немския гигант Henkel. Той се издава от Европейската организация за техническо одобрение (EOTA) на продукти, които притежават необходимите качества, позволяващи продажбата и разпространението им в държавите от ЕС. По този начин се защитават правата на потребителя, издига се преграда, че поради подвеждаща реклама и други не винаги коректни търговски прийоми, той няма да бъде подведен да се довери и да хвърли парите са за продукт, чийто технически, експлоатационни и други от съществена важност характеристики не съответстват на изискванията за даден вид продукти. Така без да е необходимо да бъде тесен специалист в една или друга област, потребителят може да бъде сигурен в своя избор, защото зад сертификата ETA стои авторитетна европейска организация и институти (в случая „Строителен технологичен институт”, Варшава) с доказана компетентност да извършват тестове и изпитания за качествата и съответствието на едни или други материали с възприетите към момента изисквания и стандарти в ЕС.

Издадените сертификати ETA за двете топлоизолационни системи Ceresit Ceretherm са гаранция за техните качества и експлоатационна дълготрайност. Така много по-лесно и най-важното човек без строителна квалификация в областта на топлоизолациите може да се ориентира вярно в предлаганите му оферти, които в повечето случаи целят да го омаят с цени, често подозрително ниски. А ако случайно клиентът запита за марката на материалите, с майсторско самочувствие и пренебрежение въпросът бива отклоняван като несъществен, а на преден план отново се изтиква изкусително ниската цена. Логиката на предприемача или на отделния майстор е пределно ясна – влагай най-евтините материали, продавай готовия продукт възможно най-скъпо. Дали обаче това е интересът на клиента? Едва ли, защото направата на външна топлоизолация е инвестиция с дълготрайно предназначение. Всеки компромис било с качеството на вложените материали, предписаната от производителя технология или, в случая, с дебелината на топлоизолационните плочи, означава неефективна топлоизолация, изплащането й се удължава неприемливо във времето, а няма и гаранция, че щом изминат предвидените по закон 5 години гаранция от строителя, родилните дефекти няма да започнат да изникват един след друг върху фасадата.

Едва ли е необходимо да подчертаваме, че гаранция за качеството на едни или други материали е марката, името на производителя. Името Ceresit отдавна е доказало, че е достатъчно сигурна гаранция за доверие към продуктите, които носят тази марка. Това важи с пълна сила и за огромната армия от домашни майстори, защото до каквото и да опрат – строителна пяна, лепила за плочки, фугиращи материали, материали саморазливащи се подови замазки, лепила и шпакловки за топлоизолационни системи, декоративни тънкослойни и всякакви други мазилки, фасадни и други бои, хидроизолационни материали и още много други, реномето на марката е, както казват, бетонирано, а за някои материали вече и повече от столетие.

В случая е особено важно да подчертаем, че сертификатите ETA са издадени не за отделни материали с марката Ceresit, а за цялостни системи, изпълнени с тези материали. Това е именно гаранцията, необходимо на този, който плаща за направа на топлоизолацията, който обитава изолираната сграда и разчита, че инвестицията не само ще подобри условията на живот, но и в оптимално кратки срокове ще се изплати. Многократно сме писали, че най-правилното решение е да се избира система от реномиран производител, а не сбирщина от произволно и поради това безотговорно събрани материали. Това е единствената гаранция за крайния успех на дадена строителна дейност или ремонт.

Преди около година „Хенкел България” ЕООД обяви 10-годишна гаранция за своите топлоизолационни системи и включените в тях материали. Това решение не е маркетингов жест, а много сериозен ангажимент, който Henkel поема за своите продукти. С издаването на сертификатите ЕТА Европейската организация за техническо одобрение (EOTA) на свой ред удостоверява тяхното съответствие с всички изисквания за използване в Европейския съюз. Красноречива представа за гарантираната дълготрайност на топлоизолационните системи Ceresit Ceretherm дават сертификатите, в които е записано , че се основават на минимум 25 години „предполагаем полезен живот” на двете топлоизолационни системи.

От „Хенкел България” бяха любезни да ни предоставят в оригинал двата сертификата. Всеки от тях е с обем 22 страници – подробно описание на извършените измервания и получените от тях резултати за материалите, включени във всяка от двете топлоизолационни системи. Нито е възможно, нито е необходимо да задълбаваме в подробности. В сертификатите са описани подробно отделните материали, от които са изградени всяка от двете системи, включително с многовариантност при някои от материалите. Сертификатите съдържат резултатите, получени чрез измервания на различни показатели и поведението на системата като „реакция на огън”, водопоглъщане, хидротермично поведение, поведение при замръзване, при удар, паропропускливост, съдържание на вредни за здравето вещества и др. Изследвано е поведението на системата и от гледна точка на безопасността – например якостта на свързване, а мазилките и на стареене и т.н. Цялата тази съвкупност от изследвания и получени резултати са основанието за издаване на съответния сертификат.

За да не повтаряме вече писани в списанието неща (виж НС 7-8/2010), съвсем накратко ще посочим най-характерното за двете сертифицирани топлоизолационни системи Ceresit Ceretherm Classic и Ceresit Ceretherm Premium. Освен тях Henkel предлага и други три разновидности – Ceresit Ceretherm Standard, Ceresit Ceretherm Express и Ceresit Ceretherm Ceramic. Различията между тях са в някои от използваните материали и най-вече в технологията на залепване, което скъсява сроковете за изпълнение. При Ceresit Ceretherm Ceramic декоративната мазилка е заменена с облицовка с керамични плочи. От топлотехническа гледна точка обаче, различия няма, защото топлоизолационният ефект зависи преди всичко от дебелината на топлоизолационните плочи.

При всички варианти на системата Ceresit Ceretherm се използват топлоизолационни плочи EPS-F. Това е масово наложилият се материал за фасадни топлоизолации, защото е много добър изолатор и същевременно е значително по-евтин от своя пряк конкурент каменната вата. В техническите сертификати ETA са включени и тънкослойните декоративни мазилки Ceresit, които са изследвани най-вече на устойчивостта им на стареене. Самостоятелно или в комбинация с фасадна боя, връхната мазилка изпълнява далеч не само декоративни функции, а затваря и предпазва многослойната топлоизолационна система и зида под нея от атмосферните въздействия. Изискванията към тънкослойните мазилки са много високи, а функциите им – отговорни. От правилния подбор на мазилката в много голяма степен ще зависи дълготрайността на цялата система, т.е. на направената инвестиция.

Характерно за мазилките и боите на Ceresit е, че съдържат специални биоцидни и други съставки (Formula BioProtect), които силно потискат и не позволяват задържането и развитието на микроорганизми – мухъл, плесени, предизвикващи биологично замърсяване.Тази им способност се съхранява с десетилетия. Колкото до външният вид на фасадата, изборът е много голям, защото мазилките се подбират от цветовата палитра Ceresit Colours of Nature, която съдържа над 210 цветови нюанса.

Системите Ceresit Ceretherm Classic и Ceresit Ceretherm Premium могат да бъдат изпълнени и с трите основни вида мазилки – силиконови, силикат-силиконови или акрилни. Изборът зависи най-вече от региона, в който се намира сградата и съдържащите се във въздуха и дъждовната вода замърсители и други вредни вещества.

Ceresit Ceretherm Classic

Както подсказва и наименованието й, системата е класическа по вид на материалите и технология за изпълнение. Топлоизолационните плочи от експандиран полистирол (EPS-EN 13163) се закрепват механично чрез дюбели и залепване с Ceresit CT 83 (прахообразна суха смес, която преди употреба се разбърква с вода).

Заслужава да се отбележи, че сертификатът ETA предвижда дебелина на топлоизолационните плочи от 20 mm до 250 mm. Минималната се използва за изолиране на тесните ивици около прозоречните рамки (обръщане на топлоизолацията), докато горната граница показва стремежа към по-добра топлоизолация и пътя, по който ще се развиват и нормативно изискванията за топлинното изолиране на сградите.

Армираната шпакловка се прави с Ceresit CT 85, която след като изсъхне се грундира Ceresit CT 16, за създаване на оптимално сцепление между основата и положената върху нея тънкослойна мазилка.

Ceresit Ceretherm Premium

Най-характерното при тази система е използването Ceresit CT 87, който материал в случая се прилага за изпълнение на армираната шпакловка. Освен като шпакловка, той е и много добро лепило за залепване на плочи не само от полистирол, но също и от каменна вата. Образува слой с висока механична устойчивост, добри еластични свойства, не се напуква.

Най-същественото предимство на Ceresit CT 87 е, че направената с него шпакловка не се нуждае от грундиране. Той представлява добра основа за директно полагане на тънкослойната декоративна мазилка. В резултат на това се икономисват средствата необходими за грунда и заплащане на труда за неговото полагане, спестява се и около денонощие време, колкото е потребно за неговото изсъхване.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
bottom of page