top of page

Топлоизолационни системи Церезит


топлоизолация от Ceresit

Повод да насочим за пореден път вниманието на читателя върху системите за външна топлоизолация Ceresit Ceretherm е един документ с неотменима важност и значение за всяка държава в Европейския съюз. Правилата, изковани най-вече от основателите на тази организация, постепенно ще вкарат в правия път на цивилизованото развитие и някои от по-късно приобщените в европейската общност държави. От особена важност е и това, че техните гражданите също започват да проумяват, че всички правила и норми са създадени преди всичко за благополучието на хората.

В случая става дума за сертификата „Европейско техническо одобрение” (ETA), присъден на системите за външна топлоизолация Ceresit Ceretherm Classic и Ceresit Ceretherm Premium, разработка и производство на немския гигант Henkel. Той се издава от Европейската организация за техническо одобрение (EOTA) на продукти, които притежават необходимите качества, позволяващи продажбата и разпространението им в държавите от ЕС. По този начин се защитават правата на потребителя, издига се преграда, че поради подвеждаща реклама и други не винаги коректни търговски прийоми, той няма да бъде подведен да се довери и да хвърли парите са за продукт, чийто технически, експлоатационни и други от съществена важност характеристики не съответстват на изискванията за даден вид продукти. Така без да е необходимо да бъде тесен специалист в една или друга област, потребителят може да бъде сигурен в своя избор, защото зад сертификата ETA стои авторитетна европейска организация и институти (в случая „Строителен технологичен институт”, Варшава) с доказана компетентност да извършват тестове и изпитания за качествата и съответствието на едни или други материали с възприетите към момента изисквания и стандарти в ЕС.

Издадените сертификати ETA за двете топлоизолационни системи Ceresit Ceretherm са гаранция за техните качества и експлоатационна дълготрайност. Така много по-лесно и най-важното човек без строителна квалификация в областта на топлоизолациите може да се ориентира вярно в предлаганите му оферти, които в повечето случаи целят да го омаят с цени, често подозрително ниски. А ако случайно клиентът запита за марката на материалите, с майсторско самочувствие и пренебрежение въпросът бива отклоняван като несъществен, а на преден план отново се изтиква изкусително ниската цена. Логиката на предприемача или на отделния майстор е пределно ясна – влагай най-евтините материали, продавай готовия продукт възможно най-скъпо. Дали обаче това е интересът на клиента? Едва ли, защото направата на външна топлоизолация е инвестиция с дълготрайно предназначение. Всеки компромис било с качеството на вложените материали, предписаната от производителя технология или, в случая, с дебелината на топлоизолационните плочи, означава неефективна топлоизолация, изплащането й се удължава неприемливо във времето, а няма и гаранция, че щом изминат предвидените по закон 5 години гаранция от строителя, родилните дефекти няма да започнат да изникват един след друг върху фасадата.

Едва ли е необходимо да подчертаваме, че гаранция за качеството на едни или д